ทำไมต้องมีเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจ

ทำไมต้องมีเว็บไซต์

               ในปัจจุบันธุรกิจที่เติบโตและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคือ ธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจากข้อมูลและสถิติของการใช้งาน Internet และการซื้อของออนไลน์มีปริมาณการเพิ่มขยายอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และธุรกิจดำเนินตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการมีเว็บไซต์เหมือนการจัดตั้งร้านในออนไลน์และเกี่ยวเนื่องไปถึงการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทอีกด้วย

                ประโยชน์ของการมีเว็บไซต์

 • ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายตลอด 24 ชม.
 • สร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
 • เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจ
 • สามารถนำเว็บไซต์ไปใช้สำหรับทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทธุรกิจ
 • เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจทางออนไลน์

               ต้องการมีเว็บไซต์จะต้องทำอย่างไร

 • จะต้องเตรียมชื่อ Domain Name หรือเรียกอีกอย่างว่า ชื่อเว็บไซต์ ซึ่งเปรียบเสมือน ชื่อร้าน แต่สำหรับออนไลน์ชื่อร้านไม่สามารถใช้ซ้ำกันได้
 • จากนั้นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่า Domain Name ดังกล่าวสามารถใช้งานได้หรือไม่
 • หากสามารถใช้ได้ก็ดำเนินการจดชื่อ Domain Name ซึ่งสามารถจดแบบออนไลน์ได้
 • หากเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปสามารถดำเนินการใส่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ได้ทันทีหลังจากการจด แต่หาไม่ใช่สำเร็จรูปอาจจะต้องซื้อพื้นที่ในการใส่ข้อมูลโดยจะเรียกว่า Hosting สามารถเข้าใช้งานโดยการใส่ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
 • จัดทำเว็บไซต์ให้เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
 • ปรับปรุงดูแลข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีการอัพเดตอยู่เสมอ