มาร์กเอาจริง จดสิทธิบัตรระบบแบ่งแยกชนชั้น ใน FACEBOOK

มาร์กเอาจริง จดสิทธิบัตรระบบแบ่งแยกชนชั้น ใน FACEBOOK

มาร์กเอาจริง จดสิทธิบัตรระบบแบ่งแยกชนชั้น ใน FACEBOOK

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก จดสิทธิบัตรระบบชิ้นใหม่ให้ FACEBOOKโดยเว็บไซต์ Patent Office ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ระบบนี้จะเข้ามาช่วย “แยกแยะชนชั้นทางสังคมเศรษฐกิจของผู้ใช้ โดยดูจากข้อมูลประกอบ” Socioeconomic Group Classification Based On User Features

ซึ่งสิทธิบัตรระบบใหม่ใน FACEBOOK เป็นระบบที่จะแยกแยะ “ชนชั้น” ของบัญชีผู้ใช้งานทุกคน โดยนำตัวแปรต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลประชากร การเป็นเจ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการใช้อินเทอร์เนต ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลในครัวเรือน เป็นต้น

สิทธิบัตรระบบใหม่ของ FACEBOOK มีประโยชน์อย่างไร?

FACEBOOK จดสิทธิบัตรชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อต้องการแบ่งแยกชนชั้นให้ผู้ลงโฆษณาทุกคน สามารถลงโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคนที่ลงโฆษณา สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ ในการดูตัวแปรต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการลงโฆษณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับสิทธิบัตรระบบใหม่ของ FACEBOOK หากนำมาเปรียบเทียบกับสมัยก่อน ที่ผู้ลงโฆษณาสินค้าหรู อาจไม่เลือกลงโฆษณาในนิตยสารที่มีกลุ่มเป้าหมายรายได้ต่ำ แต่จะเลือกลงโฆษณาในนิตยสารสำหรับผู้บริหารแทน แต่ปัญหาคือ หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้กู้ดอกเบี้ยในอตัราที่แพงมาก ๆ คุณอาจเลือกให้ชนชั้นแรงงาน สามารุเห็นโฆษณาของเราเพียงอย่างเดียวก็ได้

โดยก่อนที่ FACEBOOK จะมีสิทธิบัตรระบบนี้ขึ้นมา ก็เคยมีระบบ “กีดกัน” คนบางกลุ่มมาก่อนแล้ว เช่น เคยมีปัญหาผู้ลงโฆษณาสามารถกำหนดโฆษณา ให้คนบางเชื้อชาติหรือบางผิวสีไม่สามารถเห็นได้ (เช่น โฆษณาขายบ้าน ก็สามารถกันคนผิวสีไม่เห็นได้) พอสื่อรายงานเรื่องดังกล่าว FACEBOOK ก็ยอมถอดระบบนี้ออก

การทำงานคร่าว ๆ ของสิทธิบัตรระบบใหม่ใน FACEBOOK

สิทธิบัตรระบบใหม่ของ FACEBOOK นี้ จะทำการแยกแยะความน่าจะเป็นต่าง ๆ ว่าคุณอยู่ในชนชั้นไหน โดยจะเริ่มต้นดูจากอายุก่อน หลังจากนั้นจะไล่เลี่ยงมาต่อที่คำถามหลัก ๆ เช่น คุณมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้กี่เครื่อง

หากตอบว่าไม่มีสักเครื่อง สิทธิบัตรระบบใหม่ของ FACEBOOK ชิ้นนี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่ระบบจะประเมินว่า เป็นคนชั้นกลาง หรือต่ำ แต่หากตอบว่ามีมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป ชนชั้นก็อาจสูงขึ้น และต่อมาระบบจะดูที่การศึกษา หากเรียนจบสูง ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นชนชั้นกลางมากขึ้น เป็นต้น