สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Digital marketing Strategy

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

             หลายท่านคงจะได้เคยได้ยิน คำว่า Digital marketing Strategy มาไม่มากก็น้อย โดยในยุคสมัยนี้ Strategy เป็นตัวแปรที่สำคัญ เพราะเกือบจะธุรกิจได้ก้าวเข้าสู่โหมดของการออนไลน์เกือบ 100% ดังนั้นการทำ Digital marketing จะต้องเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากและทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

                Digital marketing คืออะไร?

             กลยุทธ์ที่กล่าวถึงคือการวางแผนงาน และทำให้แผนงานดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายทางการตลาดโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสม ซึ่งการสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ จะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง

             -รู้จักคู่แข่งหรือผู้ร่วมธุรกิจทางการค้า จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อได้เปรียบ และทิศทางกลยุทธ์ต่างๆว่าจะมีทิศทางไปทางไหน

              -กลุ่มเป้าหมายต่อสินค้าและบริการ  ก่อนอื่นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ Target ของกลุ่มผู้บริโภค โดยการทำ Research และ Analyze จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ Insight ที่ชัดเจน และถูกกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

              -พิจารณาเครื่องมือที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าไว้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น google ,youtube ,Facebook ฯลฯ

              -ใช้เครื่องมือการวัดผลในการทำแคมเปญต่างๆ เมื่อมีการทำโฆษณาจะต้องมีการวัดผลเพื่อวัดประสิทธิภาพว่าการทำโฆษณาคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ โดยจะต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ