มาร์กเอาจริง จดสิทธิบัตรระบบแบ่งแยกชนชั้น ใน FACEBOOK

มาร์กเอาจริง จดสิทธิบัตรระบบแบ่งแยกชนชั้น ใน FACEBOOK

มาร์กเอาจริง จดสิทธิบัตรระบบแบ่งแยกชนชั้น ใน FACEBOOK มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก จดสิทธิบัตรระบบชิ้นใหม่ให้ FACEBOOKโดยเว็บไซต์ Patent Office ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ระบบนี้จะเข้ามาช่วย “แยกแยะชนชั้นทางสังคมเศรษฐกิจของผู้ใช้ โดยดูจากข้อมูลประกอบ” Socioeconomic Group Classification Based On User Features ซึ่งสิทธิบัตรระบบใหม่ใน FACEBOOK เป็นระบบที่จะแยกแยะ “ชนชั้น” ของบัญชีผู้ใช้งานทุกคน โดยนำตัวแปรต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลประชากร การเป็นเจ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการใช้อินเทอร์เนต ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลในครัวเรือน เป็นต้น สิทธิบัตรระบบใหม่ของ FACEBOOK มีประโยชน์อย่างไร?…