SSL ช่วยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างไร

SSL ช่วยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างไร

                Secure Socket Layer หรือ เรียกสั้นๆว่า SSL เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ไม่หวังดีหรือเรียกว่าแฮกเกอร์ หากมีแฮกเกอร์ดักจับข้อมูลแต่ข้อมูลก็ยังปลอดภัยอยู่ เพราะข้อมูลที่ได้จะไม่สามารถถอดรหัสได้เพราะข้อมูลที่ได้รับจะไม่สามารถที่จะอ่านออก จะต้องมีคีย์ที่สามารถถอดรหัสที่ตรงกันและเหมาะสม จึงจะสามารถรู้ข้อมูลเหล่านั้น                 โดยเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ SSL จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองจาก CA ซึ่งเป็นผู้ออกใบรับรอง ซึ่งผู้ให้บริการออกใบรับรองจะมีอยู่หลายค่าย เช่น Symantec,Thawte,Comodo,Geotrust หากเว็บไซต์ไหนที่มีระบบรักษาความปลอดภัย SSL จะสังเกตได้จาก URL โดย URL จะขึ้นต้นด้วย https:// แต่ถ้าหากเว็บไซต์ไม่มีการรองรับจะมีเพียง http:// เท่านั้น…

ทำไมต้องมีเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจ

ทำไมต้องมีเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจ

               ในปัจจุบันธุรกิจที่เติบโตและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคือ ธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจากข้อมูลและสถิติของการใช้งาน Internet และการซื้อของออนไลน์มีปริมาณการเพิ่มขยายอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และธุรกิจดำเนินตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการมีเว็บไซต์เหมือนการจัดตั้งร้านในออนไลน์และเกี่ยวเนื่องไปถึงการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทอีกด้วย                 ประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายตลอด 24 ชม. สร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจ สามารถนำเว็บไซต์ไปใช้สำหรับทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทธุรกิจ เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจทางออนไลน์        …